اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 06, 2007

خبر دستگیری عابد توانچه

بنا به اخبار دریافتی رفیق عابد توانچه از طرف نیروهای رژیم دستگیر شده است. از طریق تلفن همراه او اس ام اس های متعددی از طرف اطلاعات رژیم برای دیگران ارسال میشود

No comments: