اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 05, 2007

تجمع گسترده ی دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز در حمایت از دانشجویان سوسیالیست

ظهر امروز در حدود ساعت ۱۳.۳۰پس از پخش بیانیه کانون وحدت در صحن دانشگاه آزاد تبریز که در اعتراض به بازداشت های گسترده دانشجویان سوسیالیست دانشگاه های تهران صادر شده بود،جمعی ازدانشجویان دانشگاه آزاد تبریز در حمایت از دانشجویان سوسیالیست در بند،تجمع اعتراض آمیزی در محوطه ی دانشگاه ترتیب دادند.در این تجمع که جرقه های اصلی آن از سلف غذاخوری زده شد دانشجویان با در دست داشتن پلاکارد هایی و با سر دادن شعار و سرودهای دسته جمعی حمایت خود را از دانشجویان در بند اعلام کردند.«دانشگاه زنده است»،«رفقای ما را آزاد کنید...» ، «اوین دانشجو میپذیرد!!!»،«امروز ارامیم،فردا اما...» «مرگ بر دیکتاتور»،«بشتاب رفیق...» از شعارهایی بودند که روی پلاکاردها و فریاد جمعی دانشجویان خودنمایی میکرد.بیانیه ی کانون وحدت نیز بار دیگر برای حضار قرائت شد.همچنین چندین تن از فعالین دانشجویی نیز با ابراز سخنانی مواضع خود را در قبال سرکوب های اخیر به گوش دانشجویان رساندند و خواستار ازادی فوری دانشجویان در بند شدند.در این تجمع که شاهد درگیری های جزئی نیز بود با وجود سرمای شدید جمعیتی در حدود ۳۰۰ الی۴۰۰ نفر حضور داشتند.این تجمع حدود یک ساعت به طول انجامید.

No comments: