اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 10, 2007

عکسهایی از تجمع امروز در دانشگاه شیراز

اخطار می کنم. اخطار می کنم. یونس و همه ی دانشجویان زندانی را آزاد کنید. آنها هم باید باشند. این همه بگیر و ببند حکایت از ترس شما دارد.

این تنها گوشه ای از خشم ما در دانشگاه شیراز است.

http://ta-azadi86.blogfa.com/


این آخرین اخطار است.

No comments: