اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 03, 2007

فراخوان به همه ی مردم آزادیخواه و برابری طلب

مهدی گرایلو: دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه تهران و مدیرمسئول نشریه ی اخگر
انوشه آزادبر: دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران و مدیرمسئول نشریه ی آرمان نو
ایلناز جمشیدی: دانشجوی ارتباطات دانشگاه آزاد تهران مرکز و عضو هیئت تحریریه ی نشریه ی آرمان نو
سعید حبیبی: دبیر معذول تشکیلات دفتر تحکیم وحدت
احسان آزادبر: فارغ التحصیل کارشناسی ارشد الکترونیک دانشگاه تهران
نادر احسنی: فارغ التحصیل منابع طبیعی دانشگاه مازندران و عضو اسبق هیئت تحریریه ی نشریه ی گوزن ها

وعده ی ما سه شنبه 13 آذر 1386
دانشکده فنی دانشگاه تهران
فریاد فروخفته ی جنبش دانشجویی را با تمام توان بر سر حاکمان وضع موجود فرود خواهیم آورد.
زنده باد آزادی!
زنده باد برابری!

No comments: