اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 05, 2007

خبر سلامتی ۴ تن از رفقا

طبق آخرین اخبار دریافتی، دو تن از رفقا که پس از حمله ی نیروهای امنیتی و تحت تعقیب قرار گرفتن تاکنون اطلاعی از آنان در دست نبود، در سلامت کامل و در مکانی امن به سر می برند. البته از آن جایی که این دو رفیق هر دو از سخنرانان مراسم ۱۶ آذر بوده و سخنرانی های تندی ایراد کرده بودند و نیز پیش از تجمع مورد پیگرد و احضار قرار گرفته بودند، همچنان خطر دستگیری آنان را تهدید می کند. رفقا کاوه عباسیان و بیژن صباغ که پس از مراسم ۱۶ آذر تحت تعقیب قرار گرفته بودند، موفق شدند از حمله ی ۸ رأس از نیروهای امنیتی در مقابل دانشکده فنی به سلامت گریخته و پس از تعییر چهره و لباس از دانشگاه خارج شوند.

همچنین رفیق مجید اشرف نژاد که دیروز صبح در محوطه ی دانشگاه تهران توسط نیروهای امنیتی ربوده شده بود، موفق شد در همان محوطه ی دانشگاه با کمک دانشجویان آزاد و از دانشگاه خارج شود. لازم به ذکر است که رفیق پیمان پیران نیز ساعاتی پس از پایان
تجمع موفق شد به سلامت از دانشگاه خارج شده و در مکان امنی مستقر شود.

دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب تا آزادی قطعی همه دستگیر شدگان از پا نخواهند نشست!

No comments: