اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 15, 2007

نامه ی سرگشاده ی جمعی از دانشجویان چپ دانشگاه کویین مری لندن

به سازمان های دانشجویی، سازمان ها و احزاب سیاسی،
تشکل های کارگری و نهادهای دمکراتیک، رسانه های گروهی

جمهوری اسلامی ایران، در طول دو هفته اخیر یورش گسترده ای را بر علیه فعالین دانشجویی آزادی خواه و چپ در شهرهای مختلف ایران آغاز کرده و هم چنان تعقیب، تهدید و دستگیری آن ها ادامه دارد. این یورش بخش دیگری از هجوم رژیم اسلامی به جنبش زنان، جنبش کارگری، جوانان، نویسندگان و روزنامه نگاران است. ماموارن امنیتی رژیم اسلامی ایران، با یورش به منازل، محل کار، دانشگاه و خیابان ها به فعالین دانشجویی، با راه انداختن فضای رعب و وحشت دانشجویان زیر را دستگیر کرده است:
۱- میلاد معینی ۲- بهرنگ زندی ۳- حامد محمدی ۴- آرش پاکزاد ۵- حسن معارفی ۶- انوشه آزادفر ۷- ایلناز جمشیدی ۸- مهدی گرایلو ۹- نادراحسنی ۱۰- سعید حبیبی۱۱- بهروز کریمی زاده ۱۲- کیوان امیری الیاسی ۱۳- نسیم سلطان بیگی ۱۴- علی سالم ۱۵- محسن غمین ۱۶- روزبه صف شکن ۱۷- روزبهان امیری ۱۸- یاسر(صدرا) پیر حیاتی ۱۹- سعید آقام علی ۲۰- علی کلائی ۲۱- امیر مهرزاد ۲۲- هادی سالاری ۲۳- فرشید فرهادی آهنگران ۲۴- امیر آقایی ۲۵- میلاد عمرانی ۲۶- یونس میرحسینی ۲۷- سروش هاشم پور ۲۸- سارا خادمی ۲۹- شوان مریخی ۳۰- رضا عرب ۳۱- پارسا کرمانجیان ۳۲- عابد توانچه ۳۳- سعید آقاخانی ۳۴- مجید اشرف نژاد ۳۵- پیمان پیران ۳۶- فرشاد دوستی پور ۳۷- سهراب کریمی ۳۸- جواد علی زاده ...

دانشجویان دانشگاه های سراسر ایران و خانواده آنها با حمایت و پشتیبانی مردم آزادی خواه ایران، اعتراضات وسیعی را برای آزادی دستگیرشدگان راه انداخته اند.

در خارج از ایران نیز نیروهای آزادی خواه و مترقی، کمپین گسترده ای را در دفاع از جنبش دانشجویی ایران و برای آزادی دستگیرشدگان هفته های اخیر جنبش دانشجویی، آزادی محمود صالحی و منصور اسانلو از فعالین شناخته شده جنبش کارگری ایران و همچنین برای آزادی زنان دستگیر شده و همه زندانیان سیاسی راه انداخته اند که ما از این کمپین رسما حمایت کرده و از شما نیز که این نامه را دریافت می کنید انتظار داریم از این کمپین حمایت کنید.

مردم آزادی خواه ایران، حق طبیعی شان است که از آزادی بیان، قلم، تشکل و فعالیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار باشند، در حالی که حکومت اسلامی ایران، سانسور و خفقان شدیدی را با راه انداختن فضای رعب و وحشت و ترور، زندان و شکنجه و اعدام راه انداخته است. ما وظیفه انسانی و اجتماعی خود می دانیم که به یاری مردم آزادی خواه ایران بشتابیم.

در این راستا ما از همه سازمان های دانشجویی، سازمان ها و احزاب سیاسی، تشکل های کارگری و نهادهای دمکراتیک، رسانه های گروهی انگستان می خواهیم که این یورش ماموران حکومت اسلامی ایران به فعالین آزادی خواه و چپ جنبش دانشجویی ایران را به اطلاع افکار عمومی برسانند و با محکوم کردن آن، برای آزادی دستگیرشدگان از هر طریق ممکن بکوشند.

جمعی از دانشجویان چپ دانشگاه کویین ماری لندن
(A group of left students at Queen Mary university of London)
چهاردهم دسامبر 2007

No comments: