اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 14, 2007

نامه‌ی ایرج صف شکن به جامعه‌ی پزشکی

خطاب به جامعه پزشکي ايران
آن چه اين روزها و هرروز برما مي گذرد بيان آشکار ِ تنها يک کلام واحد است و آن اينکه سايه هاي بي تدبيري ، لرزان و خزنده تا پس و پشت ِ خلوت گاه ِ ما آمده است و اين هراس سنگين ، هيچ هراسي در تسخير کردن آخرين واژه هاي آزادي ندارد .
آنچه اين روزها بر فرزندان دانشجوي ما گذشت و آنچه هم اکنون در زندان هاي علني و پنهان لااقل بر بخشي از آنان مي گذرد ، سايه هاي بي اعتمادي ، ناامني و خطر دستگيري که بر جان ِ باقي مانده آنان هموار شده است و از همه گستاخانه تر نفوذ و گسترش اين تهديدها به اطرافيان و خانواده هاي اين عزيزان ، حکايت از تصميم بي قيد و شرط کساني است که خود را بانيان بزرگترين دموکراسي جهان مي دانند !! دستگيري روزبه صف شکن به مناسبت 16 آذر ( روز دانشجو ) در دانشگاه مادر ( دانشگاه تهران ) و انتقال او به بند 209 زندان اوين و تهديد به دستگيري من و همسرم و مسدود کردن امنيت حرفه اي ، نشانِ شوم نزديک شدن تاريکي، به تصور خاموش کردن چراغ خانه ماست .
بر خود مي دانم همچون هميشه و خطاب به خانواده عظيم پزشکي اعلام کنم که پيام حاکمان ِ امروزاين سرزمين واضح و حجت نيز بر ما تمام است . آنان جامعه خاموش و زبان هايي بريده از ما مي خواهند ، آنان متکلماني واحد از خود وبله گوياني مطلق از ما مي خواهند ،آنان کلامي واحد براي خود و واژه هايي بريده بريده براي ما مي خواهند ، آنان تصميم خود را درتسخير تمامي حوزه هاي عمومي و خصوصي گرفته اند و باور دارند که ما نيز خفتگاني بي آزار و خاموش در خانه هاي ناامن خود راضي و بي تدبير مانده ايم .
دوستان – همکاران
فرزندان شما ، دانشجويان پرشکوه و سرافراز شما ، پاره هاي تن اين سرزمين هميشه زخمين اکنون چونان رنگين کماني هفت رنگ بر فراز آسمان وطن ايستاده اند و چشمان جهانيان ناظر و قضاوت تاريخ بر
شانه هاي ما به قضاوت نشسته است . پيام دانشجويان در بند را بشنويد و با پيوستن به خانواده و دوستان آنان از طريق وب لاگ
http://13azar.blogspot.com و يا هر طريق ممکن تنها بخشي،آري بخش ناچيزي از پتانسيل جامعه عظيم و تکان دهنده پزشکي کشور را به نمايش بگذاريم . آنان مي گويند هرچه ما مي گوييم کلامي واحد است و دهان مي دوزند ، پس ما نيز با اراده اي واحد و جراحي دوبال پرنده ديگربار بيان مند به صحنه در آئيم ، و چه زيبا مي شويم آنگاه که همراه فرزندانمان اين پيروزي را برجريده عالم چراغاني کنيم .
آري باور کنيم که زيبايي در راه است و تاريکي پاي بر فرار .
دکتر ايرج صف شکن
22 آذر 1386

No comments: