اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 03, 2007

دستگیری ها توسط وزارت اطلاعات بوده است

طبق آخرین اخبار دریافتی به احتمال قریب به یقین تمام دستگیری ها توسط وزارت اطلاعات انجام شده است. از سرنوشت دستگیر شدگان هنوز خبری در دست نیست .

زنده باد آزادی و برابری

No comments: