اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 06, 2007

اعلام حمایت فعالان حقوق بشر

1 comment:

Anonymous said...

بچه ها مراقب باشید این گروه نزدیک به مجاهدین خلق است...
مراقب باشید مراقب اشید