اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 08, 2007

تماس تلفنی چهار دانشجوی بازداشت شده با خانواده هایشان

انوشه آزادبر، ایلناز جمشیدی، فرشید فرهادی آهنگران و روزبه صف شکن با خانواده هایشان تماس گرفتند.

آنان با اعلام این که در بند 209 زندان اوین هستند، به خانواده هایشان گفته اند که حالشان خوب است و در حال بازجویی شدن هستند.

این دانشجویان هیچ خبر دیگری به خانواده هایشان نداده اند.

No comments: