اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 08, 2007

سری جدید عکس های تجمع ۱۶ آذر دانشگاه تهران

بیتا صمیمی زاد - دانشجوی پلی تکنیک
روزبه صف شکن - دانشجوی دانشگاه تهران

بیژن صباغ - دانشجوی دانشگاه مازندران
بهزاد باقری - دانشجوی دانشگاه تهران
پیمان پیران - زندانی سیاسی تیر ۱۳۷۸


No comments: