اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 12, 2007

سارا خادمی بازداشت شد


سارا خادمی دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه مازندران دیروز در خوابگاه دختران این دانشگاه دستگیر شده و به مراجع اطلاعاتی بابلسر فرستاده شد. وی از دیروز صبح توسط دو مامور زن تحت تعقیب بوده است.

امروز هنگامی که پدر سارا برای پیگیری وضعیت او به دانشگاه مراجعه کرده بود، به وی گفته شد که سارا خادمی در بازداشت نیروهای امنیتی است. پس از پیگیری های وی، ظاهراً به آقای خادمی اطلاع داده اند که دختر وی دست کم تا روز شنبه ی هقته ی آینده تحت بازجویی خواهد بود.

این در حالی است که تعداد بازداشت های دانشجویان دانشگاه مازندران امروز به 8 نفر رسیده است. با این که اطلاعات بابلسر هقته ی پیش وعده داده بود که تا یک شنبه همه را آزاد کند، هنوز از سرنوشت این دانشجویان اطلاعی در دست نیست.

No comments: