اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 14, 2007

روزنامه اعتماد - پنج شنبه

در کميسيون امنيت ملي مجلس ارائه شد

توضيح وزارت اطلاعات درباره دانشجويان


گروه سياسي؛ کميسيون امنيت ملي مجلس [دیروز] در جلسه يي با معاون پارلماني و تعدادي از معاونان وزارت اطلاعات وضعيت دانشجويان بازداشتي را بررسي کرد.اين جلسه در پي دستگيري تعدادي از دانشجويان طي ماه هاي اخير تشکيل شد و علت اين بازداشت ها به بحث گذاشته شد.«محمود محمدي» عضو کميسيون امنيت ملي در اين باره به خبرنگار پارلماني اعتماد گفت؛«همانطور که قبلاً وعده داده شد، وضعيت دانشجويان را پيگيري کرديم. اعضاي کميسيون امنيت ملي به نمايندگاني از وزارت اطلاعات که در جلسه حضور داشتند، يادآوري کردند که دستگيري ها بايد موقت باشد و نبايد مدت آن طولاني شود.»وي خاطرنشان کرد؛«بنده عکس هايي در ارتباط با دانشجويان داشتم که به آنها نشان دادم و آنها هم توضيحاتي ارائه کردند.»وي افزود؛«ما به آنها گفتيم اگر آن دسته از دستگيرشدگان که دانشجو هستند، آزاد نشوند، طي هفته آينده از وزير اطلاعات يا مديران ارشد اين وزارتخانه توضيح خواهيم خواست.» محمدي همچنين يادآور شد؛«خانواده دانشجويان بازداشتي مي توانند براي پيگيري وضعيت فرزندانشان به کميسيون امنيت ملي مراجعه کنند.»در همين حال «محمدنبي رودکي» نايب رئيس کميسيون امنيت ملي اعلام کرد که تعدادي از دستگيرشدگان «دانشجو» بوده اند.وي گفت؛«در اين جلسه پس از استماع نظرات مسوولان وزارت اطلاعات مشخص شد که تعداد اندکي از افراد دستگير شده را دانشجوياني تشکيل مي دادند که از اپوزيسيون خارج و فرصت طلبان آن سوي مرزها خط گرفته و دنبال ايجاد يک تشکل جديد در دانشگاه ها بودند و روي تعداد کمي از دانشجويان نيز کار شده بود.»اين نماينده مجلس تصريح کرد که وزارت اطلاعات با همکاري مراجع ذي ربط همچنان در حال بررسي کارها و برنامه هاي آينده اين تشکل جديد است که دانشجويان مذکور قصد ايجاد آن را داشته اند.اين جلسه در حالي برگزار شده است که دانشجويان دانشگاه هاي سراسر کشور با برگزاري تجمعات مختلف و صدور بيانيه هاي متنوع به مناسبت 16 آذر روز دانشجو، همچنان نسبت به تداوم بازداشت دانشجويان و تحديد فضاي دانشگاه ها اعتراض مي کنند.

1 comment:

Anonymous said...

سلام ای میل من در وبلاگم هست

شاد باشید

ا.ح