اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 12, 2007

بی اطلاعی از وضعیت دو دانشجو

از وضعیت مهدی الله یاری دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف و سارا خادمی دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه مازندران هیچ خبری در دست نیست. دوستان آن ها مدتی است از آن ها اطلاعی ندارند. از همه ی کسانی که از وضعیت این دوستان اطلاعی دارند درخواست می شود با پست الکترونیکی ما تماس بگیرند.

No comments: