اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 01, 2007

فعالین دانشجویی دانشگاه باهنر شیراز تحت فشار


فعالین دانشجویی دانشگاه شیراز پس از پخش پوسترهای مربوط به مراسم 16 آذر توسط نیروهای حراست تحت فشار قرار گرفته اند.

گفتنی است حراست شروع به تفتیش اتاقها نموده است و فضایی امنیتی در دانشگاه ایجاد شده است.

1 comment:

Anonymous said...

به نظر میرسد که شما اطلاعاتتان در مورد ننوکانها در آمریکا مربوط به 2 سال پیش است. برای اطلاعات بیشتر پیشنهاد می کنم که مقاله زیر را بخوانید:
http://rightweb.irc-online.org/rw/3713

برخلاف نظر شما نیوکانهابغیر از دفتر دیک جینی، قدرت خود را از دست میدهند و واقع گراهاکه در دولت کلینتون و بوش پدر بودند، سیاستها را تعیین می کنند. این سیاست بر اساس فشار برای تغییر رژیم از در درون می باشد نه چنگ. شعار نه جنگ، توسط جناحهای رقیب در حکومت برای مقابله با احمدی نژاد و جذب دوباره مردم به خود از ترس جنگ است و نیروهایی مثل شما نیز به نخواسته به هیزم بیار آنان تبدیل شده اید. توصیه می کنم مقاله خوب زیر را نیز بخوانید:
http://www.azadi-b.com/m.hafteh/2007/11/post_24.html

وهمجننن مقاله زیر را:

http://www.rowzane.com/0000_m_e/0m_e_2007/2711/m30hamid.htm

همچنیین به بررسی مواضع نیروهای سیاسی در مقطع جنگ ایران وعراق بپردازید تا ببینید چه گونه زیر دفاع از مردم بعضی از نیروهای سیاسی مردم به گوشت دم توپ رژیم تبدیل کردند. آنموقع با ترساندن از صدام و امروز با ترساندن انها از عراقی شدن ایران. امیدورام در مواضع خود تجدید نظر کنید.