اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 09, 2007

قطعنامه دانشجویان دانشگاه شاهرود به مناسبت 16 آذر روز دانشجو

همسو با بیانیه های دانشجویان دانشگاه های تهران

روز دانشجو به پاسداشت خون سه دانشجوی اهورایی دانشگاه تهران


------------------------------------------------------------------------------------------------

مبارزه ي جنبش دانشجويي جزئي از مبارزه ي جنبش هاي اجتماعي(کارگري، زنان، اقوام تحت ستم، جوانان و...) براي ساختن دنيايي انساني است. دنيايي که در آن خبري از استثمار انسان ها و مناسبات استبدادي سرمايه داري نيست. دنيايي که در آن اثري از ستم جنسي نيست. دنيايي که در آن انسان ها آزادانه سرنوشت خويش را تعيين مي کنند.

جنبش دانشجويي بر پايه ي منافع عيني و مشخصي که از نفس دانشجو بودن نشات بگيرد شکل نمي گيرد. به خصوص در کشورهايي که حاکميت مستبدتري دارند دانشگاه به تريبون اعتراض جامعه تبديل مي شود. صف بندي نيروهاي سياسي در دانشگاه، نه امري تصادفي، که نمودي از صف بندي سياسي و طبقاتي در جامعه است. جنبش دانشجويي مي تواند و بايد به عنوان يک نيروي سياسي موثر در کنار ديگر جنبش هاي اجتماعي ايفاي نقش کند.

طي دو سال گذشته شاهد گسترش سرکوب جنبش هاي اجتماعي و از آن جمله سرکوب جنبش دانشجويي بوده ايم. توطئه و پرونده سازي عليه فعالين جنبش دانشجويي، بازداشت، اخراج و تعليق شمار زيادي از فعالين اين جنبش، کنترل پوشش دختران دانشجو و سهميه بندي جنسيتي تنها گوشه اي از پرونده ي سرکوب جنبش دانشجويي بوده است. در مقابل اما شاهد مقاومت محلي، محدود و غير متشکل دانشجويان بوده ايم. ضرورت مقاومت سراسري و پيگيرانه به صورت بلاواسطه اي به مساله ي تشکل هاي مستقل دانشجويي گره مي خورد. تشکل هايي که از تمام جناح هاي حاکميت مستقل هستند و مرزبندي روشني با دخالت خارجي در تعيين سرنوشت مردم ايران دارند. تلاش براي ايجاد تشکل هاي مستقل دانشجويي با استراتژي کلان پيوند با ديگر جنبش هاي اجتماعي همسوست.

اینک با فریاد همبستگی با دیگر جنبش های اجتماعی خواسته ها و نظرات خود را به طور شفاف به شرح زیر بیان می دارد :
رویارویی با سیاست بسط و تشدید سرکوب سراسری جامعه ، هم اینکپیش شرط بقا و تداوم هر جنبش مترقی اجتماعی ( اعم از جنبش دانجویی ، زنان ، کودکان و ... ) است ؛ به نظر می رسد که این یاست همچون ضرورت حفظ حیات سیاسی مجریان در سرکوب جنبش ، موثر واقع شده است .
با در نظر گرفتن شرایط داخلی و بین المللی ایران، اکنون تکلیف سنگینی بر دوش جنبش دانشجویی است .اکنون دانشگاه نیاز حیاتی به مقاومت در برابر پروژه ی سلب ابتدایی ترین حقوق صنفی – سیاسی و اجتماعی دانشجویان را درک میکند ، پایمال شدن بخش وسیعی از حقوق صنفی دانشجویان ، بازداشت و حبس فعالین دانشجویی ، توقیف نشریات و تشکل های مستقل دانشجویی ، اخراج و منع از تحصیل سلیقه ای دانشجویان ، صدور گسترده و بی سابقه احکام انضباطی ، تشدید فشار بر آزادی های دختران و به دیگر کلام نظامی و امنیتی شدن مسلم فضای دانشگاه ، بیانگر ضرورت مقاومت دانشجویان است « دانشگاهی که به اصرار و اعتقاد ما پادگان نیست»
آزادي بي قيد و شرط دانشجويان و رفقای در بند ( با تاکید بر رفقای دستگیر شده درارتباط با تجمع 13 آذر تهران ) و لغو احکام انضباطی و منع از تحصیل دانشجویان
انحلال حراست دانشگاه ها، کميته هاي انصباطي و ستادهاي گزينشي وزارت علوم و تغییر آیین نامه انضباطی دانشگاه ها
پايان دادن به بازنشسته کردن اجباري و اخراج علني استادان دگر انديش
توقف برخورد با انجمن هاي اسلامي، شوراهاي صنفي ، کانون و انجمن هاي علمي، هنري و فرهنگي.
ايجاد تشکل مستقل دانشجويي
پايان دادن به طرح سهميه بندي جنسيتي
برچيده شدن دوربين هاي مدار بسته اي که براي کنترل رفتار دانشجويان در دانشگاه ها نصب شده اند و نوعی توهین به شعور دانشجو است .
رفع توقيف از نشريات توقيف شده ي دانشجويي و آزادي انتشار نشريات دانشجويي
کنترل و اداره ي دانشگاه ها و خوابگاه هاي دانشجويي توسط شوراي دانشجويان، اساتيد و کارکنان دانشگاه.
به مسئولین دانشگاه و عوامل دیگر متذکر می شویم , اعضای انجمن اسلامی و افراد نزدیک به انجمن و همچنین سایر فعالین مستقل و بعضاٌ همسو با جریان بالا ، نسبت به پروژه ی پرونده سازی برای دانشجویان با پخش شبنامه های جعلی ( مانند پروژه کثیف و هویدای دانشگاه پلی تکنیک تهران ) مخالفت و برائت خود را اعلام می دارد و نسبت به عواقب این گونه رفتارها هشدار جدی می دهد .

زنده باد آزادی ، درود بر برابری

No comments: