اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

January 02, 2008

رفیق آرش پاکزاد همچنان در بند و در پنجمین روز اعتصاب غذا

امروز پنجمین روز است که آرش پاکزاد در اعتصاب غذا به سر میبرد و اطلاعات ساری هم چنان از آزاد کردن وی سرباز می زند. قابل ذکر است که آرش پاکزاد شدیدا از عارضه ی چسبندگی نخاعی رنج می برد و با این حال نهاد های امنیتی بازداشت کننده ی وی با آگاهی از این مسئله به مدت یک هفته رفیق آرش را در یک سلول با طول یک متر در یک متر نگه داشته بودند که این مسئله عارضه نخاعی وی را تشدید کرده است. گفتنی است که با وجود آزاد شدن تمام بازداشت شدگان شهرستان ها رفیق آرش پاکزاد همچنان در بند است و علی رغم صدور حکم دادستانی اطلاعات ساری از پذیرفتن وثیقه سرباز میزند.

1 comment:

Anonymous said...

http://ma-na-man.blogfa.com/ up shod sar bezanid
zende bad azadi