اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

January 01, 2008

حکم کمیته انضباطی برای یکی از فعالین دانشگاه فردوسی مشهد


تینا حسینی یکی از دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب دانشگاه فردوسی مشهد به یک ترم تعلیق معلق محکوم شد. در جلسه ای که کمیته انضباطی دانشگاه با حضور پدر ایشان (و بدون حضور وی) برگزار شد، اعضای کمیته این حکم را به صورت شفافی به پدر وی اعلام نمودند. کمیته ای انضباطی ۴ شرط برای تبدیل نشدن آن به حکم قطعی مطرح نموده است:

۱-عدم اطلاع رسانی به دیگر رفقا زیرا ممکن است در حمایت از ایشان اعتراض کنند.

۲- رعایت کامل حجاب اسلامی. استفاده ار مانتو و مقنعه بلند و نیز عدم استفاده از لوازم آرایشی.

۳- مصاحبه نکردن با جراید و نشریات درون و برون دانشگاهی

۴-عدم فعالیت سیاسی در طول دوران تحصیل و نیز قطع ارتباط کامل با جریان دانشجویان چپ دانشگاه فردوسی.

دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب دانشگاه فردوسی اعلام می دارند در صورت رویت حکم کتبی ایشان و یا ایجاد کوچکترین مشکلی برای او از سوی عوامل دانشگاه، چنان که شایسته ی زحمات این رفیق است در حمایت از او، تمام نیروی خود را به صحن دانشگاه خواهد آورد.

No comments: