اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

January 01, 2008

بیانیه حزب سبزهای بلژیک در حمایت از دانشجویان در بند


حزب سبزهای بلژیک در نامه‌ای سرگشاده خطاب به دانشجویان و پدران و مادران و استادان آنان به نقض حقوق بشر و سرکوب جنبش دانشجویی در ایران اعتراض کرده است. انگیزه‌ی مشخص انتشار نامه‌ی سرگشاده حزب سبزهای بلژیک اعتراض به دستگیری گروهی از داشنجویان در ایران در آستانه روز شانزدهم آذر، سالروز جنبش دانشجویی، بوده است. دانشجویان دستگیرشده خواهان حق آزادی عقیده و بیان هستند.

بسیاری از خانواده‌های این دانشجویان هنوز هم، پس از گذشت حدود یک ماه از وضعیت فرزندان خود بی‌خبرند. روزهاست که به مقامات مسئول مراجعه می‌کنند، اما هیچ مقامی خود را پاسخگو نمی‌داند، اکثر مقامات اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.

در نامه سرگشاده حزب سبزهای بلژیک پس از اشاره به جایگاه تاریخی دانشجویان در جنبش آزادیخواهی ایران، آمده است که این حزب از دستگیری تعداد بیش از سی دانشجو در تهران در سایر شهرهای دانشگاهی ایران باخبر شده و اینکه بنا به گزارش سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل این دانشجویان هنوز در بازداشت‌اند، زیر شکنجه قرار دارند و خانواده‌هایشان از محل زندان آنان بی‌‌اطلاع‌اند.

این حزب با یادآوری سنت خود در دفاع از جنبشهای آزادیخواهانه در ایران از کشورهای اتحادیه اروپا و از دولت بلژیک خواسته است که در تمام روابط اقتصادی و سیاسی خود با ایران، وضعیت کلیه زندانیان سیاسی را در مد نظر قرار دهند.

No comments: