اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

January 01, 2008

تماس بهروز کریمی زاده و مهدی گرایلو با خانواده هایشان
طبق آخرین خبرهای رسیده رفقای عزیز بهروز کریمی زاده و مهدی گرایلو ساعتی پیش با منزل خود تماس گرفته و با خانواده ی خود صحبت کرده اند. آنها در این تماس از سلامت همه ی رفقای دربند خبر داده اند و بر حفظ روحیه و پایداری خانواده ها و همه ی رفقا تأکید کرده اند.
همچنین رفیق بهروز به برادر خود گفته است که پرونده او به دادگاه فرستاده خواهد شد، اما این پروسه ممکن است تا یک ماه به طول انجامد.
دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب ضمن ابراز شادی فراوان از تماس این رفقا پس از یک ماه بی خبری از آنان اعلام می دارند که خواست آنان آزادی بی قید و شرط تمامی رفقا هستند و تا رسیدن به این مطلوب لحظه ای از پای نخواهند نشست

1 comment:

Anonymous said...

az khoshhali geryam gerefte
be omide azadi hemegye rofagha
va khabare azadi