اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

January 01, 2008

تماس تلفنی فرشاد دوستی پور، دانشجوی کرد در بند با خانواده خود

فرشاد دوستی پور دانشجوی کرد که به دنبال سخنرانی در تجمع دانشجویی ۱۸ آذر ماه در دانشگاه تهران بازداشت شده بود، با خانواده خود تماس تلفنی گرفته است.

دوستی پور در این تماس اعلام کرده است که طبق گفته بازپرس،بزودی برای وی دادگاه تشکیل خواهد شد.

No comments: