اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

January 01, 2008

چهارمین روز اعتصاب غذای رفیق آرش پاکزاد


بعد از انتظار بی نتیجه خانواده آرش پاکزاد برای آزادی او و بی توجهی عوامل به حکم دادستانی در زمینه آزادی با وثیقه ، طبق آخرین اخبار اکنون 4 روز است که رفیق آرش پاکزاد در اعتصاب غذا به سر می برد.
دیروز خانواده آرش پاکزاد در رابطه با پیگری آزادی فرزندشان با نماینده دکتر زرافشان در لابی یکی از هتل های ساری ملاقات کردند. که این ملاقات از جانب عوامل اطلاعات تحت کنترل شدید و از نزدیک بود.
آرش پاکزاد هنوز در سلول انفرادی و تحت شکنجه های شدید جسمی و روانی به سر می برد بسر می برد و دریغ از کوچکترین توجه نسبت به حکم دادستانی جهت آزادی با وثیقه وی. امروز چهارمین روز است که آرش پاکزاد در اعتصاب غذا بسر می برد. و طبق گفته خانواده وی حال جسمانی او به هیچ وجه مساعد نمی باشد.

No comments: