اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

January 02, 2008

خبری از سعید حبیبی

بنا به اخبار رسیده از خانواده ی سعید حبیبی، ظاهراً نام وی در لیست دادگاه انقلاب قرار گرفته است.

پس از یک ماه بی خبری از وضعیت سعید حبیبی، فعال سیاسی در بند، این خبر مایه ی دلگرمی همه ی فعالین سیاسی شده است، هر چند که هنوز احتمال قوی بازداشت وی در بند 325 زندان اوین (بند سپاه) به قوت خود باقی است.

2 comments:

Anonymous said...

دوست عزیز با عرض احترام و ادب، از آنجایی که نام وبلاگ شما و هدف آن آزادی خواهی در ایران می باشد، لذا خواهشمندم تا به عنوان یک ایرانی و یک هموطن خبر موجود در وبلاگ ما را جهت مشاهدهء بازدیدکنندگان محترمتان، و آگاهی ایشان از وضع نا بهنجار و آزار دگر اندیشان دینی و اندیشه ای، در وبلاگ خویش قرار داده و ما را نیز در مسیر آزادی خواهی برای ایران عزیزمان با هر گونه تفکر و عقیده ای، سهیم و شریک نمائید.
پس
از حضور گرم و محبت آمیز شما در وبلاگمان خوشحال می گردیم
www.yarane-iran.blogfa.com
با آروزی شادی و سرافرازی تمامی ایرانیان
همیشهء ایام شاد باشید

Anonymous said...

خانم مريم رجوي :
دانشجویان بپاخاسته، اراده مردم ایران براى تغییر دیكتاتوری مذهبی و استقرار دمكراسی را به نمایش گذاشتند
با درود به دانشجویان بپاخاسته در دانشگاههای پلیتكنیك و تهران، به حمایت از خیزش آنان فراخوان داد و از جوانان در سراسر كشور خواست به یاری دانشجویان معترض قیام كنند. خانم مریم رجوی گفت دانشجویان با فریادهای «مرگ بر دیكتاتور»، «بر پاخیر از جا كن بنای كاخ دشمن»، «حكومت فاشیستی نمیخواهیم نمیخواهیم»، «توپ تانك بسیجی تا كی عوام فریبی» و «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، اراده و خواست مردم ایران براى تغییر دیكتاتوری مذهبی و استقرار دمكراسی و حاكمیت مردم را به نمایش گذاشتند. رئیسجمهور برگزیده مقاومت افزود حملههاى وحشیانه نیروهای سركوبگر و مجروح كردن شمار زیادی از دانشجویان و همچنین دستگیری دهها تن از دانشجویان، از جمله دهها دانشجوی دختر، وحشت رژیم آخوندی از جنبش رو به گسترش دانشجویی را نشان میدهد كه بیش از پیش خواستار سرنگونی رژیم ضدبشری آخوندی است. خانم رجوی از دانشجویان و جوانان در سراسر كشور خواست به یاری دانشجویان معترض قیام كنند و عموم مراجع بینالمللى مدافع حقوقبشر و اتحادیهها و سندیكاهای دانشجویی و فرهنگی را به حمایت از دانشجویان ایرانی و محكوم كردن سركوب وحشیانه آنان فرا خواند.
********************
بهنازحسيني هستم دانشجوي كامپيوتر خوشحال مي شوم كه بيشتر آشنا شويم
mahvan60@gamil.com
http://morvariddarsadaf.blogfa.com/