اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 09, 2007

حمایت نمایندگان پارلمان اروپا از خانواده های دانشجویان دربند

صبح امروز نمایندگان پارلمان اروپا طی دیداری با خانواده های دانشجویان  دربند ضمن پرس و جو در مورد چگونگی دستگیری دانشجویان و عقاید سیاسی آنان و وضعیت کنونی آنها به خانواده های دانشجویان اطمینان دادند که نهاد حقوق بشر پارلمان اروپا تا آزادی تک تک دانشجویان پیگیر این مساله خواهد بود

No comments: