اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 09, 2007

تشکیل کمیته‌ی پی‌جوی آزادی دانشجویان دربند

کمیته ی پی‌جوی آزادی دانشجویان دربند توسط خانواده‌های این دانشجویان تشکیل شد. این کمیته فعالیت خود را با فراخوان اعتراض به دستگیری ها آغاز کرد. برای امضای این فراخوان نام خود را به آدرس اینترنتی
ارسال کنید. در خبررسانی و جمع‌آوری امضا این کمیته را یاری دهید. از وبلاگ کمیته
دیدن کنید

1 comment:

Anonymous said...

-


http://www.persiancultures.com/news/student_of_iran/16_azar_1386_/December%202007.htm


-