اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 12, 2007

توضیحی در مورد احضار دو تن از دانشجویان به دادگاه انقلاب

سحر یزدانی و حمدالله نامجو، دیروز ۱۹ آذر احضاریه ای از جانب دادگاه انقلاب دریافت کردند. اما امروز، مشخص گردید که آدرسی که در احظاریه ذکر شده است، نشانی دادگاه انقلاب شیراز نیست. این دو نفر وقتی به نشانی مذکور مراجعه کردند خود را در برابر افرادی دیدند که به احتمال قوی بازجویان وزرات اطلاعات بوده اند. بازجویی آنها از ساعت ۹ تا ۴ بعد از ظهر به طول انجامیده است و هم اکنون آزاد شده اند. این روند بازجویی از نظر ما دانشجویان منتقد و مبارز شیراز به کلی خلاف قانون و زیر پاگذاشتنِ تمام اصول انسانی در روز روشن و از طرفِ کوتوله های بزرگ نما است.


ما اخطار می کنیم: دوستان در بندمان را آزاد کنید و روند بگیر و ببند را خاتمه دهیم.

از این پس دانشگاه برای تمام مستبدین، توتالیتارین ها و سرکوب گران به جهنم مبدل می شود.

به نقل از:
http://ta-azadi86.blogfa.com/

2 comments:

Anonymous said...

salam,site shoma ro didam aya dastorolamali baraye afrad ke be sorate azad bekhahand follow u is available?
please let me know?

az inke blog mano didin mamnonam.
magnol20022002.persianblog.ir

Anonymous said...

با درودهای انقلابی

اقدام متحد

کارزار پشتیبانی از دانشجویان چپ و آزادی خواه سراسر ایران


(به دفاع از دانشجویان چپ و آزادی خواه برخیزیم!)

جنبش دانشجویی ایران رسالت تاریخی خود را در پیشتازی مبارزه علیه دیکتاتوری و اختناق باز می یابد. تاکید جریان چپ جنبش دانشجویی، در پیوند با مبارزه طبقه کارگر و جنبش رهایی زن و سایر جنبش های پیشرو در جامعه، با برافراشتن پرچم مطالبات رادیکال، ندای آزادی و برابری و فریاد «نه به جنگ، دانشگاه پادگان نیست»،رادیکالیزه شدن این جنبش، بشارت رسالتی است که نظام سرمایه داری اسلامی ایران را به وحشت انداخته است. وحشت از پیوند و رشد جنبش های پیشرو و آزادی خواهانه سراپای حکومت اسلامی را در نوردیده و اکنون چکمه پوشان نیروی انتظامی، امنیتی، بسیجی، سپاهی و لباس شخصی را به دانشگاه ها و خیابان ها فرستاده است تا هرگونه ندای آزادی خواهی را در نطفه خفه کنند و پیشروان سوسیالیست و برابری طلب جنبش دانشجویی را به درون زندان ها بکشانند..................................
1- سیاست سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در قبال جنبش دانشجویی را قاطعانه محکوم می کنیم؛

2- آزادی بدون قید و شرط همه فعالین جنبش دانشجویی دستگیر شده در روزهای اخیر؛

3- ممنوعیت ورود نیروهای امنیتی به دانشگاه ها و پایان دادن به تعقیب و آزار و اذیت فعالین و رهبران دانشجویی؛

4- بر چیدن کمیته های انضباطی و پایان دادن به احضار دانشجویان به این کمیته ها، بازگشت به تحصیل کلیه دانشجویانی که تاکنون اخراج و محروم از تحصیل شده اند؛

5- برسمیت شناختن آزادی بیان و تشکل مستقل برای کارگران، دانشجویان، زنان، نویسندگان و...؛

6- آزادی بدون قید و شرط محمود صالحی، منصور اسانلو، ابراهیم مددی و ... و فعالین جنبش رهایی زن و همه زندانیان سیاسی.

***....................................
ادامه در وبلاگ بسوی سوسیالیسم

http://www.besoyesosyalism3.blogfa.com/