اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 12, 2007

حاشیه ای از تجمع 16 آذر در دانشگاه فردوسی مشهد


2 comments:

Anonymous said...

you have a mail

Anonymous said...

دو دانشجوی دیگر در شیراز به وزرات اطلاعات احضار شدند. تاکنون چهار دانشجو به اطلاعات احضار شده اند.
اخبار تکمیلی در:
http://ta-azadi86.blogfa.com/