اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 19, 2007

بازداشت سید محمد سعید کهنه پوش از اساتید دانشگاه پیام نور مریوان

سید محمد سعید کهنه پوش از اساتید دانشگاه پیام نور مریوان هم اکنون در بازداشت به سر می برد. بنا بر اخبار دریافتی ایشان در مراسمی که به مناسبت روز دانشجو در تاریخ ۱۸ اذر برگزار شده بود سخنرانی کردند و متاسفانه از آن تاریخ تا کنون در مکان نامعلومی در بازداشت به سر می برند. خانواده ی آقای کهنه پوش با نماینده ی مریوان در مجلس شورای اسلامی دیداری داشته اند و خواستار پیگیری و وضعیت ایشان شده اند اما نماینده ی مریوان هم از مکان بازداشت آقای کهنه پوش اظهار بی اطلاعی کرده است

No comments: