اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 12, 2007

دانشجویان دانشکده علوم دانشگاه تهران در اعتراض به بازداشت روزبهان امیری تجمع کردند

ظهر سه شنبه دانشجویان دانشکده علوم دانشگاه تهران در حرکتی خودجوش اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی پیرامون بازداشت روزبهان امیری دانشجوی زندانی این دانشکده کردند. دانشجویان دانشگاه تهران در این تجمع خواستار آزادی هم کلاسی خود روزبهان امیری شدند.

گفتنی است روزبهان امیری دانشجوی دانشگاه تهران در روز ۱۳اذرماه و در جریان تجمع دانشجویان طیف چپ به شکل کم سابقه ای درصحن دانشگاه تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

No comments: