اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 12, 2007

هیئت نمایندگی پارلمان اروپا در بازگشت از ایران، خواستار آزادی فوری دانشجویان بازداشتی شده است

هیئت نمایندگی پارلمان اروپا در بازگشت از ایران، خواستار آزادی فوری دانشجویان بازداشتی و رهبران اتحادیه های کارگری،رعایت حقوق زنان و اقلیت های مذهبی شده است. این هیات امروز گزارش سفر اخیر خود را به پارلمان اروپا ارائه می کند.

هیات نمایندگی پارلمان اروپا که برای دومین دیدار خود با نمایندگان مجلس ایران چند روز پیش به تهران سفر کرده بود وضع حقوق بشر در ایران را در مقایسه با سفر دو سال قبل این هیات وخیم تر ارزیابی می کند.

این هیات یازده نفره که به ریاست آنجلیکا بیر از نمایندگان آلمان در این پارلمان به ایران رفته بود در کنار دیدار با نمایندگان ایران، مقامات عالی رتبه دولت و نمایندگان نهادهای وابسته به سازمان ملل،در عین حال با برخی نمایندگان اتحادیه های کارگری، سازمان های فعال زنان، اقلیت های مذهبی و نیز خانواده برخی از زندانیان سیاسی ملاقات کرده است
هیات نمایندگی پارلمان اروپا با وخیم تر ارزیابی کردن وضع حقوق بشر در ایران در مقایسه با دو سال پیش اعلام کرده: “قوانین ضد حقوق زنان در مجلس در حال تصویبند، اتحادیه های کارگری تحت فشارند، دانشجویان دستگیر شده اند و خبری از محل زندانی شدنشان اعلام نمی شود و مهمتر از همه اعدام کسانی که قبل از سن قانونی جرمی مرتکب شده اند ادامه دارد.”

No comments: