اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 15, 2007

گزارشي از تحصن اعتراضی بیش از٥٠٠ تن از دانشجويان دانشگاه شهيد رجايي

گزارش از تحصن امروز دانشجویان رجایی در اعتراض به بازداشتهای اخیر

امروز دانشجویان دانشگاه شهید رجایی در تجمعی اعتراضی مخالفت خود را با دستگیری دانشجویان در بند که اخیرا دستگیر شده اند اعلام کردند وخواستار آزادی هر چه سریعتر دانشجویان شدند این در حالی است که شب گذشته تعدادی از دانشجویان به حراست خوابگاه فراخوانده شده وتهدید شدند که در صورت برگذاری تحصن به شدت با آنها برخورد خواهد شد.وامروز نیز کارت های دانشجویان در جلوی در ورودی به صورت جدی چک می شد وماموران اطلاعات در خارج وداخل دانشگاه حضور داشتند و در طول تحصن نیز نیروهای حراست و معاونت دانشگاه و خوابگاه در تحصن حضور داشته و دانشجویان را تهدید کردند.و همچنین بسیجیان با شایعه پراکنی سعی در ارعاب دانشجویان داشتند.
تعدادی از دانشجویان ساعت ١٢ امروز با پلاکاردهایی که رویشان شعارهای: دانشگاه پادگان نیست-دانشجویان زندانی را آزاد کنید-مجید،میلاد،هادی،فرشید،امیر را آزاد کنید-دانشجو بیدار است از نفرت سرشار است-گزینش،تفتیش عقاید ممنوع ٬ از در شمالی دانشگاه با خواندن سرود یار دبستانی به سمت سلف دانشگاه حرکت کردند. در مسیر به تعداد متحصنین افزوده می شد، دانشجویان در مقابل سلف با سر دادن شعارهای جنبش دانشجویی تماشاچی نمی خواد-دانشجو حمایت حمایت-مرگ بر دیکتاتور-دانشجوی سیاسی آزاد باید گردد-احمدی پینوشه ایران شیلی نمیشه-دانشجو میمیرد ذلت نمی پذیرد ٬ دانشجویان دیگر را به شرکت در تحصن فراخواندند. دانشجویان معترض که تعدادشان به بیش از ٥٠٠ نفر می رسید به سمت ساختمان ریاست حرکت کرده و در آنجا تریبون ازاد برگزار کردند.

ابتدا بیانیه ی فعالان دانشجویی رجایی توسط یکی از فعالان سیاسی خوانده شد. و سپس بیانیه اخیر وزارت اطلاعات توسط یاسر ریگی دبیر سیاسی انجمن اسلامی خوانده شد که به شدت محکوم گردید و کذب محض اعلام شد. سپس یکی ازدوستان دانشجویان و از فعالان دانشگاه نیز در سخنان کوبنده از مسئولان رژیم انتقاد کرد و خواستار آزادی هر چه سریعتر دوستان در بندش شد. همچنین دبیر شورای صنفی و تعداد دیگری از دا نشجوان به پشت تریبون آمده و اعتراض خود را اعلام داشتند.

No comments: