اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 13, 2007

هشدار نسبت به وضعیت دانشجویان بازداشت شده در مازندران

با توجه به تعداد بازداشت شدگان اخیر در دانشگاه مازندران که اکنون به 8 نفر رسیده است و با توجه به این که احتمالاً هیچ یک از این دانشجویان برای بازجویی به تهران و زندان اوین منتقل شده اند، متاسفانه باید گفته شود که به احتمال قوی این دانشجویان در محلی کاملاً نامناسب بازداشت هستند و در صورتی که به زندان بابل منتقل نشده باشند – که شواهد این موضوع را ثابت می کند – تحت شدیدترین شکنجه های مامورین اطلاعاتی قرار دارند.

همچنین اکثر این دانشجویان با اتهامات منکراتی و اعمال خلاف عرف و شرع اسلامی بازداشت شده اند و گمان می رود بازجویی این دوستان در اداره ی آگاهی یا امر به معروف شهرستان بابلسر انجام شود.

اسامی دانشجویان بازداشت شده در مازندران طی روزهای اخیر به شرح زیر است:

حامد محمدی، بهرنگ زندی، میلاد معینی، آرش پاکزاد، نیما نحوی، سارا خادمی، حسن معارفی و شوانه مریخی

از خانواده ی دانشجویان بازداشت شده در بابل و بابلسر می خواهیم که به موج اعتراضات در تهران بپیوندند. دانشجویان مازندران را تنها نگذاریم! تنها اتحاد خانواده های دانشجویان دستگیر شده با دانشجویان است که می تواند روند آزادی آنان را تسریع ببخشد.

برای تماس با کمیته ی پی جوی آزادی دانشجویان در بند با نشانی اینترنتی و ایمیل زیر ارتباط برقرار کنید:

http://13azar.blogspot.com
seeking.committee@gmail.com

No comments: