اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 18, 2007

اعتصاب غذا در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

جمعی از دانشجویان دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران امروز طی فراخوانی اقدام به اعتصاب غذای عمومی در این دانشکده نمودند. در طی این اعتصاب غذا که در حمایت از دانشجویان زندانی به ویژه انوشه آزادبر دانشجوی این دانشکده صورت گرفت، دانشجویان ظرف های غذای دست نخورده ی خود را به حیاط وسط دانشکده منتقل کردند.

سپس دانشجویان اقدام به تجمع در صحن این دانشکده کردند و دو تن از دانشجویان این دانشکده در حمایت از دانشجویان زندانی سخنرانی نمودند.

پگاه حمزه ای و یکی از دانشجویان کرد این دانشکده به دفاع از دانشجویان دستگیر شده پرداختند و اعلام نمودند که تا آزادی همه ی دانشجویان دستگیر شده آرام نخواهیم نشست.

No comments: