اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 03, 2007

اطلاعیه شماره 1 دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب در خصوص دسگیری گسترده فعالین آزادی خواه و برابری طلب

تا که در بند، یکی بندم هست
با تو ای سوخته پیوندم هست
در پی اعلام رسمی دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب مبنی بر برگزاری مراسم 16 آذر در دانشگاه تهران، روز سه شنبه 13 آذر ماه، دستکیری های گسترده ای آغاز گشت که هم اکنون تعداد بازداشت شدگان به هفت تن رسیده است. اسامی بازداشت شدگان عبارت است از:
بهروز کریمی زاده، مهدی گرایلو، سعید حبیبی، الناز جمشیدی، انوشه آزادبر، نادر احسنی، احسان آزاد بر.
بدین وسیله دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب اعلام می دارند، با تمام قدرت مراسم روز سه شنبه 13 آذر ماه روبروی دانشکده فنی دانشگاه تهران در ساعت 12، با عزمی راسخ تر از پیش برگزار خواهد شد.
شکنجه، ارعاب و زندان ترس سرکوبگران را نشان می دهد.

No comments: