اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

November 29, 2007

میلاد معینی و بهرنگ زندی آزاد شدند

اما طبق اخبار موثق به دست آمده حامد محمدی تحت شدیدترین شکنجه ها توسط نیروهای سپاهی است. از او در مورد فعالیت هایش در سطح دانشگاه بازجویی می شود. ظاهراْ در دانشگاه مازندران این شایعه را پراکنده اند که دستگیری این دانشجویان به خاطر مسائل منکراتی بوده است. ما شدیداْ این خبر را تکذیب می کنیم. دستگیری ۳ دانشجوی فعال دانشگاه چند روز پیش از ۱۶ آذر با پریدن از روی درب خانه و دستگیری آنان با استفاده از اسپری فلفل و درگیری فیزیکی چنین شایعاتی را رد می کند.

هم اکنون بعضی از وسایل شخصی میلاد معینی و بهرنگ زندی از جمله تلفن های همراه آنان باز گردانده نشده اند

2 comments:

علی سالکی said...

تصاویری از محل زندگی و کار کودکان و مردان و زنان بازیافت زباله

علی سالکی said...

عکسهای مراسم بزرگداشت مختاری و پوینده در گورستان طاهر

وای بر انان که چاقو می کشند
بر تن سرخ قلم داران حق
وای بر انان که پنهان می کنند
راز خون سرخ این ازادگان