اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

November 24, 2007

16 آذر 86 مازندران


1 comment:

Anonymous said...

پیش به سوی 16 آذر
۱۶آذر امسال را باید با تمام قوا با فریاد آزادی، برابری، انسانیت و نمایندگی کردن همه مطالبات انسانی جامعه ایران برپا کرد. وظیفه مسلم و ضروری دانشجویان پیشرو، رادیکال و مدرن اینست که همه انرژی و توان و سازماندهی
ادامه در وبلاگ...