اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

November 11, 2007

بازداشت مهدی الله یاری توسط وزارت اطلاعات

ظهر امروز مهدی الله یاری پس از احضار توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. وی پس از چند ساعت بازجویی فنی آزاد شد.وضعیت جسمی مهدی الله یاری هم اکنون عادی است.

No comments: