اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

November 15, 2007

اخبار دانشگاه رجایی

برگزاری نمایشگاه حجاب!!
در دانشگاه رجایی و صندلی های خالی این نمایشگاهNo comments: