اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

November 06, 2007

آغاز انتشار نشریه طلوع

نشریه طلوع - شماره 1 منتشر شد

2 comments:

Anonymous said...

16 آذر، جنگ، و چپ در دانشگاه
همانطور که مطلع هستید در رابطه با اعتراضات اخیر دانشجویی مطالب مختلفی منتشر شده از طرف دانشجویان چپ و دانشجویان راست -که تحکیم وحدتی یا مربوط به انجمن های اسلامی هستند- در رابطه با نحوه برگزاری اعتراضاتشون، و مسائل متفاوتی مطرح شده
ادامه در وبلاگ...

Anonymous said...

در اعتراض به خشونت عليه زنان ،
عليه احکام شلاق و زندان دلارام علي
عليه تبعیض – سازمان دفاع از حقوق زنان برگزار ميکند:
جلسه پلتاکی
5 شنبه 8 نوامبر
8 شب اروپای مرکزی
10.30 شب ایران
...........
ادامه در وبلاگ