اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

November 21, 2007

احضار مهدی الله یاری به کمیته انضباطی

مهدی الله یاری، از فعالین چپگرای دانشگاه صنعتی شریف دیروز برای پاره ای توضیحات به کمیته ی انضباطی احضار شد. لازم به ذکر است که وی هفته ی پیش نیز به دلیل در دست داشتن نشریه ی آرمان نو (نشریه دانشجویی دانشگاه تهران) توسط ماموران حراست دانشگاه شریف بازداشت شده، وسایل شخصی وی مورد تفتیش قرار گرفت و سرانجام به دفتر پیگیری اداره اطلاعات تهران خواسته شده و پس از پنج ساعت بازجویی آزاد شد.

2 comments:

Anonymous said...

رفقای عزیر برای ما که در خارج هستیم و یکی از وظایف خود می دانیم که اخبار مبارزات داخل را در سطح جهانی انعکاس دهیم، مهم است که بدانیم تاریخ خبر چه زمانی بوده است. / هواداران سازمان فدائیان اقلیت در خارج از کشور

Anonymous said...

تاریخ مطالب آورده شد.
با تشکر آزادی برابری