اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

July 29, 2007

تكذيبيه دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب ايران

اخيرا ً برروي برخي سايتهاي اينترنتي (از جمله سايت روشنگري) بيانيه اي با امضاي «جمعي از دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب ايران» درج شده است . ضمن ابراز همدلي با دغدغه هاي تهيه كننده گان اين بيانيه – كه با توجه به محتواي بيانيه به نظر مي رسد عمده توجه و نيرويشان به كمپين دفاع از آزادي دانشجويان پلي تكنيك در خارج كشور معطوف مي باشد – بايد اعلام نماييم كه عنوان « دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب ايران » نام سياسي گروهي از فعالين دانشجويي كشور با تاريخ و شناسنامه فعاليت مشخص آنها مي باشد. بدين ترتيب از دوستاني كه بيانيه ي مذكور را تنظيم و براي تريبونهاي رسمي و همگاني از قبيل سايت روشنگري ارسال نموده اند درخواست مي كنيم كه در ادامه فعاليت هايشان و به منظور درج امضا تحت بيانيه هاي خود ازانتخاب عنوان «جمعي از دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب ايران» پرهيز نمايند. در ضمن براي جلوگيري از تكرار اين اشتباه به تمامي فعالين و تريبونهاي سياسي و همه خوانندگان و مخاطبين اين تريبونها اعلام مي نماييم كه از اين پس هر بيانيه يا موضع گيري مشخصي كه تحت عنوان دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب صادر مي شود، تا زماني كه بر روي وبلاگ رسمي اين جمع از دانشجويان – يعني وبلاگ «آزادي – برابری») با آدرس www.azady-barabary-01.blogspot.com ) و يا وبلاگهايي كه در صورت فيلتر شدن وبلاگ كنوني از طرف مديريت وبلاگ جايگزين مي شود - درج نشده باشد،‌ مورد تاييد «دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب» نمي باشد.
همچنين از سردبير و مسئولين سايت «روشنگري» و ديگر سايتهايي كه احيانا ً اين بيانيه در آنها درج شده است تقاضا مي كنيم كه اشتباه صورت گرفته را اصلاح نموده و عنوان «دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب كشور» را از ذيل بيانيه مذكور حذف نمايند.
«دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب ايران»

1 comment:

polytechnic.uni said...

ياران عزيز در دانشگاههاي ايران با سپاس و تشكر از تذكر به جا و منطقي شما،صرفا نام بردن از اين اسم خواست انساني هزاران انسان جهت تغيير براي آزادي و برابري است امااز نام جمعي از جوانان و دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب نام برده شده كه مشخصا با نام شما تفاوت دارد.اشاره به وقايع 16 آذرو تحولات اخير تلاشي براي قصب سازماندهي اين اتفاقات نميباشد،اميدوار هستيم جريان شما هم به عنوان قوي ترين و منسجم ترين جريان سوسياليستي دانشگاههاي ايران با حمايت از اين حركت جبهه سوسياليستي دانشجويان وارد عمل شده و انتقادات و پيشنهادات خود را به ما منتقل كنيد.باز هم سپاس و تشكر
با درور به بهروز و پيمان گرامي