اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

July 08, 2007

احضار به کمیته های انظباطی در دستور کار دانشگاه پلی تکنیک و دستگاه پلیس:

۱.دانشکده مکانیک: هادی پلاور.
۲.دانشکده نفت:مهدی عباسی.
۳.دانشکده صنایع:علی صابری/علی طباطبایی/محسن گرامی/محسن بهرمانی/بهنام خوجملی/مریم شعبانی.
۴.دانشکده هوا فضا:مرتضی ورمزیار.
۵.دانشکده فیزیک:بامداد غلامی/بیتا صمیمی زاد.
۶.دانشکده عمران:محسن غمین
۷.عمران واحد بین الملل:بهزاد موسوی.
۸.دانشکده معدن:مریم سلیمی/سیاوش اسدالهی/بیژن پور یوسفی/ابراهیم رحمانی/
بهروز عباسی/بابک آذر فر/مهدی کریمی/فرهاد نوری/وحید سرا جبان/موفق کاتب/فراز دیر مینا.
قابل توجه است امروز ساعت 3 بعد ازظهر بیتا صمیمی زاد( دانشجوی فیزیک این دانشگاه) به دفتر کمیته احضار شده و تاکنون خبری از ایشان در دست نیست.

No comments: