اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

July 03, 2007

اینجا دانشگاه تهران است!

این روزها تابلویی درطبقه آخر ساختمان ملقب به پولاد واقع در خیابان 16 آذر ( همان جایی که دفتر کمیته نشریات! جهاد دانشگاهی و امور فرهنگی دانشگاه تهران! و...در آن واقع است) روی دیوار نصب کرده اند که به نظر جالب می آمد. ظاهرا از مدتها پیش، پدافندی روی این ساختمان وابسته به دانشگاه تهران مستقر شده است، که تاقبل از چسباندن این تابلو دانشجویان از آن بی خبر بودند.

No comments: