اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

July 09, 2007

خبر فوري

صبح امروز دو شنبه 18 تير ، دفتر مركزي ادوار تحكيم به محاصره نيروهاي نظامي و اطلاعاتي رژيم در آمد . افراد محاصره شده در داخل دفتر ( كه گويا تعداد آنها 8 نفر بوده كه از حضور مرتضي اصلاحچي ، فريد هاشمي و علي نيكو نسبتي در بين آنان مي توان مطمئن بود ) با بستن درهاي ورودي راه را به مهاجمين بستند . نيروهاي نظامي نيز با شليك دو گلوله به سمت ساختمان ، فشار خود را براي ورود به ساختمان دفتر افزايش دادند . آخرين اطلاعات نشان مي دهد كه در ساعت 11 صبح سرانجام نيروهاي نظامي موفق به ورود به ساختمان شده اند . خبر بيشتري هنوز در دست نيست . لطفا وسيعا ً پوشش دهيد

No comments: