اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 13, 2007

release our comrades


1 comment:

Anonymous said...

ey bemirin , khak bar sareton berin darseton ro bekhonid ke ye chizi yad begirid che kareton be siasat