اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 03, 2007

آخرین اخبار از وضعیت دانشجویان دستگیر شده

طبق آخرین اخبار رسیده، عوامل دستگیری دانشجویانی که امروز دستگیر شدندد، عده ای لباس شخصی و از عوامل حفاظت اطلاعات ناجا بوده اند. پس از ربودن دانشجویان، خانه ی آنان را به طور کامل مورد تفتیش قرار داده اند.
احتمال می رود که انوشه آزادبر و ایلناز جمشیدی به بند 209 زندان اوین منتقل شده باشند. همچنین کامپیوتر شخصی انوشه آزادبر و لپتاپ احسان آزادبر به علاوه تعدادی از وسایل شخصی آنان ضبط شده است.

No comments: