اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 05, 2007

دستگیری دانشجویان در سانسور خبری کامل

با وجود این که رسانه های مربوط به دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب در سراسر کشور، رسانه های خارجی، بنیادهای حقوق بشر و ... همگی دست به انتشار اخبار مربوط به دستگیری بیش از ۳۰ نفر از دانشجویان چپ گرای دانشگاه های ایران زده اند، با این حال رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی از جمله خبرگزاری فارس، کیهان، خبرنامه امیرکبیر و ... از درج هرگونه خبر در مورد دستگیری های گسترده ی اخیر سر باز زده و خبر مربوط به مراسم ۱۶ آذر در دانشگاه تهران را در سانسور مطلق خبری نگه داشته اند. برخی از این رسانه ها با دادن کدهای امنیتی به حاکمیت قصد دارند آخرین ریشه های آزادی خواهی و برابری طلبی را بخشکانند. از جمله روزنامه ی کیهان چاپ امروز (چهارشنبه) با مرتبط دانستن طیف چپ به آمریکا و اسرائیل و ادعاهای خنده داری در مورد ارتباط عدنان حسن پور و اشخاصی از این دست با چپ ها، اخبار کاملاْ مشوش و مغالطه آمیزی ارائه دهد.
ظاهراْ طبق دستور کتبی وزارت اطلاعات به همه ی رسانه ها، خبرگزاری ها از درج هرگونه خبر در مورد دستگیری های اخیر و مراسم ۱۶ آذر منع شده اند.
ما بدین وسیله از همه ی سازمان ها، احزاب، بنیادهای حقوق بشری و فعالین مستقل در داخل و خارج از کشور می خواهیم که با انتشار گسترده ی اخبار واقعی در مورد دستگیر شدگان و فشار بی سابقه بر فعالین سیاسی، دانشجویی و کارگری این توطئه های کثیف جمهوری اسلامی را در نطفه خفه کنند.

No comments: