اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 08, 2007

حمله به دانشجویان ادامه دارد

بنا به اخبار رسیده، نیروهای مزدور امنیتی امشب سعی کردند شوان مریخی از دانشجویان دانشگاه مازندران را در میدان شهربانی بابلسر دستگیر کنند.

شوان مریخی هنگام بازگشت از منزل حامد محمدی و صحبت با خانواده ی وی، هنگامی که قصد داشت به خوابگاه بازگردد، مورد هجوم عده ای لباس شخصی که سوار پراید سفید رنگی بوده اند قرار می گیرد، ولی خوشبختانه با ضرب و شتم و شکستن بینی یکی از مأمورین موفق به فرار می شود.

No comments: