اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 20, 2007

انتقال گلايه قوه قضائيه به دفتر رهبر درباره دانشجويان

در برخی محافل خبری، به نقل از افراد نزديک به قوه قضائيه گفته می‌شود: قوه قضائيه طی گلايه ای توصيه آميز، به دفتر رهبر جمهوری اسلامی اطلاع داده است که سپاه پاسداران خود را وارد عرصه های امنيتی کرده و در بند ويژه ای که در زندان اوين در اختيار دارد مرتکب رفتارهائی می شود که به اعتبار اين نيرو، بويژه درشرايط فعلی که نياز به تقويت اعتبار ملی سپاه است لطمه وارد می کند.

در گلايه مطرح شده است که اخبار مربوط به بند سپاه در زندان اوين، عليرغم همه مراقبت های خبری که می شود بسرعت به بيرون از زندان راه پيدا می کند و گزينه مطلوب آنست که بجای تلاش برای بستن روزنه های خبری، سپاه خود را از اين امور کنار بکشد و اعتبار ملی خود را بويژه در شرايطی که کشور در آن قرار گرفته حفظ کند.

در همين شکوائيه، مطرح شده است که بهتر است زندانيان بند 325 سپاه در اوين از افراد غير نظامی تخليه شده و جز کسانی که پرونده های آنها مربوط به امور نظامی و سپاهی است همگی به بندهای ديگر اوين و از جمله بند وزارت اطلاعات وامنيت (209) منتقل شوند.

در همين زمينه ضرورت انتقال 4 تنی است که اخيرا در جمع بيست و چند دانشجوی متهم به فعاليت های چپ دستگير شده اند ذکر شده و تاکيد شده است که رفتار نامناسبی با آنها در بند سپاه صورت گرفته که اخبار آن به خارج از زندان راه يافته است.

اشاره اين گلايه و شکوائيه ای که از آن در برخی محافل صحبت می شود به شکنجه جسمی چهار تن به اسامی بهروز کريمی زاده، مهدی گرايلو، سعيد حبيبی و احتمالا پيمان پيران است

No comments: