اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 13, 2007

آخرین اخبار دانشجویان در بند و بازداشت های جدید در مصاحبه ی یک دانشجو با رادیو برابری

http://www.radiobarabari.net/files/2007/12/12/3.ram

اگر جمهوری اسلامی فکر می کند که با دستگیری 40 ، 50 نفر از چپ ها می تواند جنبش چپ را از بین ببرد در اشتباه بزرگی به سر می برد.

No comments: